Nhóm nhạc nữ New Jeans và hành trình đi đến danh hiệu Nghệ sĩ K-pop toàn cầu (2/12/2023)

Cập nhật: 02/12/2023

Có nên bỏ giấy chuyển viện?
- Tạp chí âm nhạc quốc tế: Những thông tin thú vị về nhóm nhạc nữ New Jeans và hành trình đi đến danh hiệu Nghệ sĩ K- pop toàn cầu.

Từ khóa: #nhóm nhạc nữ New Jeans #Nghệ sĩ K- pop toàn cầu

Thể loại: Đời sống

Tác giả:

Nguồn tin: VOV1

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập