Ngày hội chứng Down thế giới 21/03/2023: “Hãy cùng chúng tôi chứ không phải cho chúng tôi” (21/3/2023)

Cập nhật: 21/03/2023

Liên hợp quốc chọn ngày 21/03 hàng năm là “Ngày hội chứng Down thế giới”, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, tạo ra tiếng nói toàn cầu trong việc vận động vì quyền lợi, sự hòa nhập và phúc lợi của những bệnh nhân mang hội chứng Down. Với chủ đề “Hãy cùng chúng tôi chứ không phải cho chúng tôi" (With Us Not For Us), ngày này năm nay nêu bật cách tiếp cận dựa trên quyền con người để những người không may mắc hội chứng Down có quyền được đối xử công bằng và có cơ hội bình đẳng như những người khác.

Từ khóa: #Ngày hội chứng Down thế giới #trẻ em down

Thể loại: Thế giới

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập