Ngành thuế phấn đấu ngay từ đầu năm để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2024 (23/2/2024)

Cập nhật: 23/02/2024

Tại Kế hoạch hành động tập trung triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Tổng cục Thuế nhấn mạnh việc tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp thu ngân sách ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm; Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư - kinh doanh thuận lợi. Tháng đầu năm nay, thu nội địa đạt hơn 230.000 tỷ đồng, bằng 13,6% dự toán. Điều này ghi nhận sự nỗ lực của ngành thuế trong bối cảnh vẫn còn những nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ thu ngân sách Nhà nước.

Từ khóa: #Ngành thuế phấn đấu #hoàn thành nhiệm vụ #thu ngân sách năm 2024

Thể loại: Thời sự

Tác giả:

Nguồn tin: VOV1

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập