Nâng cao vai trò của kiểm toán môi trường ngăn ngừa những hành vi gây ô nhiễm (29/09/2023)

Cập nhật: 29/09/2023

- Hà Nam: Ô nhiễm bụi ở Thanh Liêm - Nhiều năm vẫn chưa được khắc phục
- Thái Lan – hiện tưởng tảo nở rộ đe dọa sinh vật biển, nghề cá

Từ khóa: #Kiểm toán##ngăn chặn##ô nhiễm

Thể loại: Đời sống

Tác giả:

Nguồn tin: VOV1

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập