Nâng cao kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm của cán bộ, công chức để góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (24/5/2023)

Cập nhật: 25/05/2023

Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ Năm Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, cần có giải pháp hữu hiệu để chấn chỉnh, khắc phục ngay tình trạng kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm, còn có tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức. Thẩm tra Báo cáo kinh tế xã hội, Ủy ban Kinh tế cũng chỉ rõ hiện tượng một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức, viên chức có thái độ né tránh trách nhiệm, dẫn đến sự trì trệ trong hoạt động điều hành của bộ máy nhà nước từ Trung ương đến cơ sở, gây khó khăn, ách tắc trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Do đó, bên cạnh xem xét đưa ra các giải pháp trong quản lý, điều hành, đề nghị Chính phủ cần nghiên cứu, đánh giá các quy định pháp luật hiện hành và đưa ra giải pháp cụ thể để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ và an toàn…

Từ khóa:

Thể loại: Nội chính

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập