Nâng cao đạo đức công vụ là vấn đề cốt lõi để học tập và làm theo gương Bác Hồ (14/6/2024)

Cập nhật: 14/06/2024

Sáng nay (14/6), Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của Trung ương về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quán triệt Quy định số 144 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”.

Từ khóa: #Đạo đức #Bác Hồ

Thể loại: Thời sự

Tác giả:

Nguồn tin: VOV1

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập