Nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo (29/11/2023)

Cập nhật: 02/12/2023

Triển vọng ảm đạm của kinh tế châu Âu.
- Xuyên tạc bôi nhọ chính sách đối ngoại của Việt nam: thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch.
- Loạt bài: Thí điểm mô hình chính quyền đô thị ở Đà Nẵng: Cần cơ chế đột phá mới- Bài 2: Những vướng mắc từ mô hình chính quyền đô thị tại Đà Nẵng.
- Nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo.

Từ khóa: #Nâng cao cảnh giác #chiêu trò lừa đảo

Thể loại: Đời sống

Tác giả:

Nguồn tin: VOV1

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập