Mỗi đảng viên là một ngọn lửa nhiệt huyết (03/10/2023)

Cập nhật: 03/10/2023

- Vĩnh Phúc luân chuyển, điều động để cán bộ rèn luyện kỹ năng thực tiễn ở cơ sở.
- Mỗi đảng viên là một ngọn lửa nhiệt huyết.

Từ khóa:

Thể loại: Xã hội

Tác giả:

Nguồn tin: VOV1

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập