Luật lưu trữ (sửa đổi): Đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia, xây dựng CP điện tử (27/11/2023)

Cập nhật: 27/11/2023

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, chiều nay (27/11), dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi). Các đại biểu đã tập trung góp ý kiến về một số nội dung lớn, như: thẩm quyền quản lý tài liệu lưu trữ thuộc Phòng lưu trữ Quốc gia và thuộc các ngành: quốc phòng, công an, ngoại giao; hoạt động lưu trữ tư và dịch vụ lưu trữ. Đặc biệt, các đại biểu nhấn mạnh các yêu cầu về tăng cường hiệu quả hiệu lực lưu trữ tài liệu điện tử và tài liệu số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ điện tử.

Từ khóa: #Luật lưu trữ (sửa đổi) #chuyển đổi số quốc gia #xây dựng Chính phủ điện tử

Thể loại: Thời sự

Tác giả:

Nguồn tin: VOV1

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập