Lễ hội Mạ Mạ Mê của người Khơ Mú ở Lai Châu (30/9/2023)

Cập nhật: 30/09/2023

Thích ứng và ngăn ngừa hiểm họa từ SIM rác.
- Lễ hội Mạ Mạ Mê (Lễ hội mừng lúa mới) của người Khơ Mú ở Lai Châu.

Từ khóa: #lễ hội Mạ Mạ Mê #Lễ hội mừng lúa mới #dân tộc Khơ Mú ở Lai Châu

Thể loại: Đời sống

Tác giả:

Nguồn tin: VOV1

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập