Làng nghề trước mục tiêu “xanh hóa” (29/02/2024)

Cập nhật: 29/02/2024

Với đa dạng ngành nghề nhưng phần lớn là quy mô nhỏ và vừa, thiết bị, công nghệ lạc hậu, nằm xen kẽ trong khu dân cư nên trong quá trình sản xuất, các làng nghề gây ra nhiều ảnh hưởng tới cộng đồng, nhất là ô nhiễm môi trường nước, không khí. Để phát triển làng nghề một cách bền vững, sản xuất sạch được xem là hướng đi tất yếu, vừa hạn chế lãng phí nguyên, nhiên liệu, bảo vệ môi trường, vừa giúp các sản phẩm làng nghề dễ dàng tiếp cận các thị trường mới.

Từ khóa: #làng nghề'xanh#

Thể loại: Đời sống

Tác giả:

Nguồn tin: VOV1

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập