Làm gì để thúc đẩy Du lịch nông nghiệp, nông thôn phát triển xứng tầm? (09/12/2023)

Cập nhật: 11/12/2023

Hợp tác xã đổi mới để làm ăn hiệu quả
- Người dân biên giới Mường Tè xóa nghèo từ kinh tế đồi rừng
- Cộng đồng làm nên sức sống cho nông thôn mới
- Làm gì để thúc đẩy Du lịch nông nghiệp, nông thôn phát triển xứng tầm?

Từ khóa: #Du lịch nông nghiệp, nông thôn #Nông thôn mới #Hợp tác xã #Người dân Mường Tè

Thể loại: Đời sống

Tác giả: thu duyên vov1

Nguồn tin: VOV1

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập