Kỳ vọng của doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước nước ngoài FDI đối với việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu (23/02/2024)

Cập nhật: 23/02/2024

Kỳ vọng của doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước nước ngoài FDI đối với việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu.
- Triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển năng lượng hydrogen của Việt Nam.

Từ khóa: #NQ107 #Thuế tối thiểu #FDI #Năng lượng xanh #Hydrogen

Thể loại: Kinh tế

Tác giả:

Nguồn tin: VOV1

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập