Kỳ vọng chiến lược phát triển toàn diện nền văn hóa trong thời kỳ mới (23/11/2021)

Cập nhật: 23/11/2021

Ngày mai, 24/11, Hội nghị Văn hóa toàn quốc sẽ được khai mạc tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 75 năm Hội nghị văn hóa toàn quốc( 24/11/1946- 24/11/2021). Sự kiện được kỳ vọng sẽ là dịp để đánh giá kết quả triển khai đường lối, chủ trương của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua. Từ đó, xây dựng được chiến lược phát triển văn hóa trong thời kỳ mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Từ khóa: #chiến lược #phát triển #văn hóa #thời kỳ mới

Thể loại: Tin tức sự kiện

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập