Kỳ họp thứ sáu Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT Trung ương

Cập nhật: 25/09/2019

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các công việc đã triển khai trong thời gian qua, đánh giá những việc đã làm được và chưa làm được

Chiều 01/8, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương tổ chức kỳ họp thứ sáu (nhiệm kỳ 2016 - 2021). PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp này, Hội đồng đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng giữa hai kỳ họp thứ năm và thứ sáu, đồng thời, thảo luận, cho ý kiến về các nhiệm vụ. trọng tâm của Hội đồng dự kiến triển khai từ nay đến hết năm 2019.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ phát biểu tại kỳ họp

Báo cáo hoạt động của Hội đồng giữa hai kỳ họp, PGS.TS Phan Trọng Thưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng cho biết, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Hội đồng LLPBVHNT Trung ương đã bám sát thực tiễn, nắm bắt tình hình văn học, nghệ thuật nói chung, lý luận, phê bình nói riêng, triển khai thực hiện các công việc trọng tâm.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Hội đồng đã tư vấn giúp Ban Bí thư, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương một số vấn đề nảy sinh trong thực tiễn. Thường xuyên nắm bắt thông tin, kịp thời đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật.

Hội đồng đã tham gia và có những đóng góp thiết thực trong việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Hội đồng đã tổ chức xây dựng Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết, đề xuất các giải pháp và 5 kiến nghị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết trong thời gian tới.

PGS.TS Phan Trọng Thưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phát biểu tại kỳ họp

Hội đồng đã tổ chức xét tặng thưởng cho 15 tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất bản năm 2018; nghiệm thu và thanh lý hợp đồng hỗ trợ các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật đối với 14 tác phẩm triển khai năm 2017; tổ chức tọa đàm khoa học “Xây dựng tiêu chí lựa chọn tác giả, tác phẩm văn học Việt Nam hiện đại phục vụ cho việc học tập, giảng dạy, nghiên cứu, lý luận, phê bình hiện nay”; triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học để thực hiện chức năng tư vấn giúp Đảng, Nhà nước những vấn đề thuộc lĩnh vực văn học, nghệ thuật...

Nhìn chung, Hội đồng đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong 6 tháng đầu năm, đạt chất lượng tốt, đồng thời tích cực chuẩn bị cho các công việc từ nay đến cuối năm, đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch công tác năm 2019. Tuy nhiên, tiến độ triển khai công việc của Hội đồng còn chậm, hoạt động khoa học của Hội đồng nhìn chung còn thụ động...

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nêu những ý kiến xung quanh việc tăng cường hiệu quả hoạt động của các tiểu ban chuyên môn, cũng như các vấn đề lý luận phải bám sát thực tiễn...Ngoài ra, các đại biểu cũng cho rằng các lớp tập huấn, bồi dưỡng các lớp lý luận cần được tăng cường tổ chức.

NSND Lê Tiến Thọ, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam nêu ý kiến: "Tôi cho rằng, Hội đồng đã tập trung được một số hoạt động cần tiến hành trong 6 tháng cuối năm. Tuy nhiên, mỗi một loại hình đều có một đặc thù riêng nên để theo định hướng chung thì rất khó. Tôi đề nghị các đồng chí thường trực nên có những buổi làm việc với các Tiểu ban để xây dựng các hoạt động thực tế, các tọa đàm chuyên đề".

NSND Lê Tiến Thọ, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu tổng kết kỳ họp, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ điểm lại những kết quả Hội đồng đã đạt được thời gian qua, đồng thời chỉ ra một số hạn chế và những biện pháp khắc phục.

Theo PGS. TS Nguyễn Thế Kỷ, một số Tiểu ban chuyên môn của Hội đồng chưa thực sự chủ động, tích cực trong triển khai nhiệm vụ. Vì vậy, quan điểm lấy hoạt động của các tiểu ban làm trọng tâm, gắn với nhiệm vụ tư vấn chuyên sâu của Hội đồng chưa phát huy được hiệu quả.

Ngoài ra, do những khó khăn khách quan và chủ quan khác nhau, một số kế hoạch công tác trong năm của Hội đồng khi thực hiện còn lúng túng, có nhiệm vụ triển khai còn chậm.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ cho rằng: "Trong thời gian tới, Hội đồng phải bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao là tư vấn giúp Đảng và Nhà nước những vấn đề thuộc lĩnh vực lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, lấy chất lượng tư vấn làm thước đo đánh giá chất lượng các hoạt động của Hội đồng. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Hội đồng cần phát huy thế mạnh và năng lực của đội ngũ các nhà khoa học, các chuyên gia trong Hội đồng trong việc đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng".

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ yêu cầu các Tiểu ban chuyên môn, các đồng chí trưởng các tiểu ban cần tích cực, chủ động hơn nữa, phối hợp thường xuyên với Thường trực Hội đồng, Văn phòng Hội đồng để xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch tổ chức các tọa đàm khoa học, khảo sát thực tế. Trong 6 tháng cuối năm 2019, mỗi tiểu ban đề xuất chủ đề nghiên cứu chuyên sâu, tiến hành tổ chức ít nhất 1 tọa đàm khoa học, gắn với việc khảo sát thực tế để tư vấn. Bên cạnh đó, các thành viên cần tham gia thường xuyên, có hiệu quả hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 6 Hội đồng Lý luận, Phê bình VHNT Trung ương

Cũng tại kỳ họp thứ 6, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ đã báo cáo khái quát về tình hình đấu tranh chống quan điểm sai trái trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật.

Trong thời gian vừa qua, các thế lực cơ hội, thù địch đã và đang triệt để lợi dụng văn học, nghệ thuật là lĩnh vực đặc thù để thực hiện mưu đồ thay đổi chế độ chính trị, đi ngược lại lợi ích của đất nước và nhân dân ta. Một số văn nghệ sĩ cực đoan tiếp tục lợi dụng, núp bóng các tổ chức xã hội dân sự để thành lập các tổ chức đối lập, hoạt động chống phá ta trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật. Trong nghiên cứu lý luận, phê bình, sáng tác và quản lý văn học, nghệ thuật tiếp tục có xu hướng, quan điểm sai trái, lệch lạc.

Trên cơ sở nhận diện đối tượng, âm mưu và phân loại các quan điểm sai trái thành các cấp độ khác nhau, Hội đồng đã chủ động triển khai các biện pháp đấu tranh phù hợp.

Hội đồng thường xuyên có báo cáo tư vấn các cơ quan có thẩm quyền các giải pháp nhằm khắc phục những quan điểm sai trái, lệch lạc trong nghiên cứu, phê bình, sáng tác, quản lý văn học, nghệ thuật và hướng xử lý trước những vụ việc cụ thể. Đồng thời các thành viên Hội đồng tích cực viết bài, tổ chức các bài viết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, đăng tải trên các ấn phẩm báo chí và trên mạng internet./.

Từ khóa:

Thể loại: Tin hoạt động VOV

Tác giả: Thanh Thanh - Hà Phương/VOV.VN

Nguồn tin: R&D

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập