Kiến thức ngư dân cần biết để vươn khơi an toàn (09/12/2021)

Cập nhật: 09/12/2021


- Doanh nghiệp chung tay chống khai thác IUU
Vươn khơi bám biển: Kiến thức ngư dân cần biết để vươn khơi an toàn
- Luật Cảnh sát biển Việt Nam thực sự đi vào cuộc sống

Từ khóa:

Thể loại: Xã hội

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập