Không đạt được yêu cầu tín nhiệm sẽ bị miễn nhiệm (06/2/2023)

Cập nhật: 06/02/2023

Mới đây Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quy định số 96 về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Quy định nêu rõ, thông qua bỏ phiếu tín nhiệm để đánh giá cán bộ, nếu như không đạt được yêu cầu tín nhiệm sẽ bị miễn nhiệm. Đặc biệt lần này Quy định 96 bổ sung tiêu chí về sự gương mẫu của vợ, chồng, con trong việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước để xem xét khi lấy phiếu tín nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý.

Từ khóa: #lấy phiếu #tín nhiệm

Thể loại: Thời sự

Tác giả: lại hoa/vov1

Nguồn tin: VOV1

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập