Hương rừng thơm từ "Những phiến lá xanh non"

Cập nhật: 15/03/2023

Trại bồi dưỡng sáng tác văn thơ thiếu nhi “Hương Rừng” của Hội Văn học nghệ thuật Đắk Lắk tổ chức năm vừa qua đã nhận được những trái ngọt, tập hợp trong cuốn sách “Những phiến lá xanh non”. Ở đó là những truyện ngắn xinh xắn, những bài thơ gieo vần còn vụng mà thực đáng yêu, những tản văn, tùy bút về vùng đất Tây Nguyên yêu quý... (Văn nghệ thiếu nhi 06/03/2023)

Từ khóa: Những phiến lá xanh non, trại sáng tác, văn học thiếu nhi, Tây Nguyên

Thể loại: Thiếu nhi

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập