Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị - những vấn đề lý luận và thực tiễn” (23/6/2022)

Cập nhật: 3 ngày trước

Sáng nay (23/6), tại TP.HCM, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Hội đồng lý luận Trung ương và Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị- Những vấn đề lý luận và thực tiễn” tại khu vực miền Nam. Chủ trì hội thảo gồm: Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP.HCM.

Từ khóa: #Hội thảo #lãnh đạo #Đảng đối #hệ thống chính trị

Thể loại: Thời sự

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập