cổng thông tin điện tử ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM

Hội thảo Bức tranh Kinh tế Việt Nam và ĐBSCL: Dự báo kinh tế quý IV và triển vọng năm 2022

Cập nhật: 01/10/2021

VOV.VN - Bức tranh Kinh tế Việt Nam và ĐBSCL: Dự báo kinh tế quý IV và triển vọng năm 2022

Từ khóa: Bức tranh Kinh tế Việt Nam và ĐBSCL, Dự báo kinh tế quý IV, triển vọng kinh tế năm 2022, tăng trưởng kinh tế, kinh tế vùng đbscl

Thể loại: Kinh tế
Nhập mã xác nhận

Nhập lại