Hoàn thiện dự thảo Luật đấu giá tài sản sửa đổi nhằm hạn chế những tiêu cực trong hoạt động đấu giá (11/12)

Cập nhật: 11/12/2023

Tình trạng “quân xanh, quân đỏ”, thông đồng, dìm giá, nâng giá trong các phiên đấu giá diễn ra khá phổ biến và công khai, trong nhiều trường hợp, gây tác động lớn đến kinh tế, xã hội. Trong khi đó, đấu giá tài sản có giá trị lớn, khó định giá như: quyền sử dụng đất, quyền khai thác khoáng sản, quyền sử dụng rừng, cho thuê rừng… hiện đang có những bất cập, chưa được quy định chặt chẽ hơn. Đây là những vấn đề đặt ra khi sửa đổi luật đấu giá tài sản.

Từ khóa:

Thể loại: Nội chính

Tác giả: #đấu giá tài sản# quân xanh quân đỏ#

Nguồn tin: VOV1

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập