Hành động sớm, chủ động trước thiên tai, giảm nhẹ rủi ro cho cộng đồng dễ bị tổn thương (21/05/2024)

Cập nhật: 21/05/2024

- Phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững
- Xuất khẩu rau quả với bài toán mở rộng thị trường
- Hành động sớm, chủ động trước thiên tai, giảm nhẹ rủi ro cho cộng đồng dễ bị tổn thương.

Từ khóa:

Thể loại: Đời sống

Tác giả:

Nguồn tin: VOV1

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập