Hải quan Hà Tĩnh: Vì sao thu ngân sách giảm mạnh? (01/10/2023)

Cập nhật: 01/10/2023

Nguồn thu thuế chiếm tỷ trọng lớn tại Cục Hải quan Hà Tĩnh là từ Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (khoảng 90%). Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp này gặp khó khăn trong tìm kiếm đầu ra, ảnh hưởng đến quá trình xuất khẩu thành phẩm và nhập khẩu nguyên vật liệu sản xuất, nên số thu nộp ngân sách giảm mạnh.

Từ khóa: #cửa khẩu #cầu treo

Thể loại: Thời sự

Tác giả:

Nguồn tin: VOV1

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập