Hải Dương xử lý nghiêm học sinh vi phạm an toàn giao thông (24/5/2024)

Cập nhật: 25/05/2024

- Hải Dương xử lý nghiêm học sinh vi phạm an toàn giao thông.
- Cản trở, gây mất an toàn giao thông, có thể phải đối diện với hình phạt tù.
- Cả trăm người dân “sập bẫy” xuất khẩu lao động.

Từ khóa:

Thể loại: Nội chính

Tác giả:

Nguồn tin: VOV1

Bình luận






Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập