Hà Nội tập trung giải ngân đầu tư công (19/9/2023)

Cập nhật: 19/09/2023

Đến hết tháng 8/2023, thành phố Hà Nội giải ngân trên 22.100 tỷ đồng vốn đầu tư công, bằng 47,2% kế hoạch. Đây là kết quả tích cực sau những chỉ đạo quyết liệt của UBND thành phố, sự vào cuộc của các sở, chính quyền các quận, huyện và chủ đầu tư.

Từ khóa: #Hà Nội #tập trung #giải ngân #đầu tư công

Thể loại: Thời sự

Tác giả:

Nguồn tin: VOV1

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập