Giám sát 3 Chương trình Mục tiêu quốc gia: Giám sát để cảnh báo (27/9/2023)

Cập nhật: 27/09/2023

Một chuyên đề giám sát khó và là lần đầu tiên Quốc hội tiến hành giám sát giữa kỳ và tiến hành đồng thời với 3 Chương trình Mục tiêu quốc gia, đó là chuyên đề: “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030". Sau hơn 1 năm giám sát, Đoàn Giám sát đã chỉ ra nhiều vấn đề bất cập khi thực hiện 3 Chương trình này, cùng với đó, nhiều vấn đề được nhận diện và tháo gỡ ngay khi đang thực hiện.

Từ khóa:

Thể loại: Nội chính

Tác giả:

Nguồn tin: VOV1

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập