cổng thông tin điện tử ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM

Giải pháp phối hợp liên ngành trong phòng chống bệnh dại trên động vật (12/9/2021)

Cập nhật: 13/09/2021

- Đẩy mạnh công tác tiêm chủng vắc xin covid-19 trên toàn quốc.
- Giải pháp phối hợp liên ngành trong phòng chống bệnh dại trên động vật.

Từ khóa:

Thể loại: Y tế
Nhập mã xác nhận

Nhập lại