Đối thoại, lắng nghe người dân qua mô hình cà phê sáng. (29/02/2024)

Cập nhật: 29/02/2024

Với phương châm lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân và lợi ích của nhân dân làm trung tâm, nhiều mô hình cải cách thủ tục hành chính ở các địa phương như: "Không gian hành chính phục vụ", "Cà phê sáng đối thoại với nhân dân", “Ngày không hẹn, không viết”… đã góp phần củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp với chính quyền.

Từ khóa: #TTHC #Ngày không hẹn không viết #Đối thoại với nhân dân

Thể loại: Nội chính

Tác giả:

Nguồn tin: VOV1

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập