Đối ngoại nhân dân sẽ tiếp tục giữ vai trò tiên phong trong quan hệ Việt Nam - Malaysia (30/03/2023)

Cập nhật: 30/03/2023

- Đối ngoại nhân dân sẽ tiếp tục giữ vai trò tiên phong trong quan hệ Việt Nam - Malaysia
- Nhật Bản hỗ trợ cải thiện thị trường chứng khoán Việt Nam

Từ khóa: #50 năm VIệt Nam - Malaysia #Hội hữu nghị VIệt Nam - Malaysia #thị trường chứng khoán #JICA

Thể loại: Nội chính

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập