Đọc truyện "Trên đôi cánh chuồn chuồn" - Buổi thứ năm - Huyền thoại làng

Cập nhật: 14/09/2023

Trong làng gắn liền với một tích truyện. Ấy là từ xa xưa có Vua Thuỷ Tề xin cưới con gái bà Hương Tự làm vợ. Nhân vật tôi thấy phổng mũi về điều đó lắm. Vậy nên hễ khi nào đám trẻ con xúm vào khoe điều đặc biệt của làng mình là cậu lại tự hào “Vua Thuỷ Tề là con rể làng tớ”... (Văn nghệ thiếu nhi 09/09/2023)

Từ khóa: Trên đôi cánh chuồn chuồn, văn học thiếu nhi, Trần Đức Tiến, huyền thoại, làng quê

Thể loại: Thiếu nhi

Tác giả:

Nguồn tin: VOV6

Bình luận






Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập