Dọc truyện "Búp sen xanh" - Buổi 25 - Những người bạn của cha

Cập nhật: 04/10/2021

Ở trường Đông Ba, Nguyễn Tất Thành đã chứng tỏ được trí tuệ hơn người, khả năng tự học tự tìm hiểu của mình. Cậu được nhiều thầy cô khen ngợi. Những người bạn của cha là những chí sĩ yêu nước thường xuyên tới nhà để đàm đạo thế sự, cậu Thành lại hay được cha cho phép ngồi lại pha trà, rót nước, có khi hầu chuyện. Điều này càng nung nấu ý chí, niềm tin để Nguyễn Tất Thành thực hiện hoài bão lớn... (Văn nghệ thiếu nhi 03/10/2021)

Từ khóa: Búp sen xanh, hoài bão, ý chí, tuổi trẻ

Thể loại: Thiếu nhi

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập