Diễn đàn kinh tế - xã hội 2023: Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng (19/9/2023)

Cập nhật: 19/09/2023

Hôm nay (19/9), khai mạc Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2023. Diễn đàn do Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức. Thành công của những lần tổ chức trước là cơ sở để các nhà tổ chức sự kiện đưa ra chủ đề cho Diễn đàn Kinh tế- xã hội Việt Nam lần này là: “Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững”, nhằm góp phần làm rõ diễn biến của nền kinh tế, tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế năm 2023, tạo tiền đề cho năm 2024 và giai đoạn tiếp theo. Ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội có thêm góc nhìn về Diễn đàn Kinh tế-xã hội Việt Nam năm nay.

Từ khóa: #Diễn đàn kinh tế #xã hội 2023

Thể loại: Xã hội

Tác giả:

Nguồn tin: VOV1

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập