Di sản văn học thời Tây Sơn

Cập nhật: 30/03/2022

Cuối thế kỷ 18, thời kỳ gắn với những biến động lịch sử, sự tồn tại song song của nhiều chính thể, văn học vẫn không ngừng phát triển. Nhiều tác giả lỗi lạc xuất hiện trong giai đoạn này với những di sản thơ văn giá trị. Trong đó, có thể khẳng định dưới triều Tây Sơn, tồn tại từ năm 1771 đến năm 1801, văn học nghệ thuật có sự phát triển nở rộ. Dù sau này triều Nguyễn đã mạnh tay xóa bỏ ảnh hưởng của nhà Tây Sơn trong xã hội nhưng qua những sưu tầm, khám phá, tìm lại khẳng định thời kỳ Tây Sơn có những cống hiến quan trọng cho nền văn học dân tộc

Từ khóa: Di sản văn học thời Tây Sơn, Qua sông Nhĩ xem luỹ cũ của quân phương Bắc, kiêu hãnh, lạc quan, Hạnh Am thi cảo, Nam Trung tạp ngâm

Thể loại: Tin tức sự kiện

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập