Đến năm 2025: xây dựng vùng sản xuất chuyên canh lúa chất lượng cao hơn 700 nghìn ha (18/3/2023)

Cập nhật: 4 ngày trước

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến nay 12 trong tổng số 13 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã đăng ký tham gia thực hiện “Đề án 1 triệu ha chuyên lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng Xanh” với định hướng đến năm 2025 xây dựng vùng sản xuất chuyên canh lúa chất lượng cao đạt 719 nghìn ha và đến năm 2030 đạt hơn 1 triệu 015 nghìn ha.

Từ khóa: #quy hoạch #đất lúc

Thể loại: Thời sự

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập