Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử - Thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia (08/04/2023)

Cập nhật: 10/04/2023

- Đề án 06 góp phần thúc đẩy chuyển đổi số
- Robot giao hàng tự hành ở Nhật Bản.

Từ khóa: # Đề án 06 - Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 # Robot tự hành

Thể loại: Khoa học - Công nghệ

Tác giả:

Nguồn tin: VOV1

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập