Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học phục vụ phòng, tránh thiên tai- yêu cầu từ thực tiễn (16/9/2023)

Cập nhật: 20/09/2023

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học phục vụ phòng, tránh thiên tai - yêu cầu từ thực tiễn
- Ứng dụng công nghệ vệ tinh trong dự báo sản xuất nông nghiệp

Từ khóa: #Nghiên cứu khoa học #Phòng tránh thiên tai #Tây Nguyên #ĐBSCL

Thể loại: Khoa học - Công nghệ

Tác giả:

Nguồn tin: VOV1

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập