Dấu ấn Chiêu Anh Các trong nghiên cứu đời sau

Cập nhật: 3 ngày trước

Trong chương trình “Tìm trong kho báu” số trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về hoạt động của Chiêu Anh Các, một Tao đàn nổi tiếng ở Hà Tiên (Kiên Giang) vào thế kỷ 18. Chương trình hôm nay của Ban VHNT (VOV6) tiếp tục đi vào cụ thể những dấu ấn và ảnh hưởng của Chiêu Anh Các trong tâm thức tiếp nhận của đương thời và hậu thế.

Từ khóa: Chiêu Anh Các, Tao đàn, Hà Tiên, Kiên Giang, thế kỷ 18, Mạc Thiên Tích, Giang Thành dạ cổ

Thể loại: Tin tức sự kiện

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập