Đà Nẵng thực hiện các biện pháp khắc phục thẻ vàng EC (20/9/2023)

Cập nhật: 21/09/2023


- Đà Nẵng thực hiện giải pháp khắc phục thẻ vàng EC
- Thực trạng suy giảm nguồn lợi thủy sản
- Bảo vệ môi trường trong nuôi thủy sản.

Từ khóa:

Thể loại: Xã hội

Tác giả:

Nguồn tin: VOV1

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập