Đà Nẵng thành lập Trung tâm nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và AI

Cập nhật: 30/12/2023

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng vừa quyết định thành lập Trung tâm nghiên cứu đào tạo, thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (viết tắt là Trung tâm nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và AI).

Trung tâm nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và AI được thành lập trên cơ sở chuyển giao tiếp nhận và tổ chức lại Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố Đà Nẵng trực thuộc Sở Nội vụ được thành lập vào năm 2009. Trung tâm này là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng.

Trung tâm có chức năng thực hiện các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, thiết kế trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn và phát triển trí tuệ nhân tạo; chuyển giao công nghệ hợp tác quốc tế; huy động các nguồn lực liên kết hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, thiết kế vi mạch bán dẫn và phát triển trí tuệ nhân tạo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Thành phố Đà Nẵng hiện có khoảng 250 doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, lắp ráp các thiết bị linh kiện điện tử với gần 10.500 lao động. Năm 2022, kinh tế số của thành phố Đà Nẵng (gồm kinh tế ICT, kinh tế nền tảng, internet và kinh tế trong ngành, lĩnh vực khác) đóng góp 19,76% GRDP của thành phố.

Nghị quyết số 43 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định 5 lĩnh vực ưu tiên nguồn lực phát triển. Trong đó có lĩnh vực liên quan trực tiếp đến triển khai chuyển đổi số, đó là công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông gắn với nền kinh tế số. Mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số chiếm tối thiểu 30% GRDP thành phố; đạt tối thiểu 8.950 doanh nghiệp công nghệ số và 115.000 nhân lực công nghệ số. Ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn là lĩnh vực ưu tiên, tạo động lực phát triển mới của thành phố Đà Nẵng.

Thành phố đang xây dựng “Đề án Phát triển chip bán dẫn và vi mạch trên địa bàn thành phố” và cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực vi mạch bán dẫn. Thành phố đang xem xét bổ sung thêm lĩnh vực vi mạch bán dẫn được tiếp cận vay vốn Quỹ đầu tư thành phố để phát triển.

Ông Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng cho biết: “Đối với ngành vi mạch bán dẫn, bây giờ thành phố tiếp cận đào tạo nguồn nhân lực ngắn hạn, tập trung phát triển thiết kế. Sở đã làm việc với các trường đại học, thiết lập liên minh đào tạo nguồn nhân lực vi mạch bán dẫn, xây dựng hạ tầng, làm sao bảo đảm cho các trường đào tạo nguồn nhân lực có nơi để thực hiện mô phỏng, rút ngăn thời gian đưa ra sản phẩm. Đồng thời, Sở đang tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố một số chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực để thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển trong lĩnh vực này”.

Từ khóa: đà nẵng, đà nẵng, trung tâm nghiên cứu ai, trung tâm nghiên cứu ai ở đà nẵng, trí tuệ nhân tạo, ai,vi mạch,thiết kế vi mạch

Thể loại: Khoa học - Công nghệ

Tác giả: đình thiệu/vov-miền trung

Nguồn tin: VOVVN

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập

bài liên quan