Đa dạng hoạt động văn hóa nghệ thuật trong chương trình "Ngày Việt Nam ở nước ngoài"

Cập nhật: 15/09/2023

Năm nay sự kiện “Ngày Việt Nam ở nước ngoài 2023” sẽ quảng bá hình ảnh, đất nước và con người Việt Nam đến 3 quốc gia: Nam Phi, Pháp và Nhật Bản. Chương trình do Vụ Ngoại giao Văn hóa và UNESCO, Bộ Ngoại giao tổ chức, bắt đầu từ giữa tháng 9 với đa dạng hoạt động văn hóa, nghệ thuật. (Làn sóng nghệ thuật 12/9/2023)

Từ khóa: Ngày Việt Nam ở nước ngoài, hoạt động văn hóa nghệ thuật, quảng bá, hình ảnh, đất nước, con người, Vụ Ngoại giao Văn hóa và UNESCO, Bộ Ngoại giao

Thể loại: Âm nhạc - Điện ảnh

Tác giả:

Nguồn tin: VOV6

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập