Công nghiệp nuôi biển: phát triển các loại nuôi mới (25/1/2023)

Cập nhật: 25/01/2023

Theo Tổng cục thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Việt Nam có điều kiện tự nhiên và môi trường khá thuận lợi để phát triển nuôi biển công nghiệp, quy mô hàng hóa lớn. Đến nay, tổng diện tích nuôi biển của cả nước đạt 90 nghìn ha, chưa bao gồm diện tích nuôi xen ghép và 9,5 triệu mét khối lồng nuôi với tổng sản lượng nuôi biển ước đạt 790 nghìn tấn.

Từ khóa: #Công nghiệp #nuôi biển

Thể loại: Thời sự

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập