cổng thông tin điện tử ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM

Có thể hiểu ra sao về câu “Chữ tốt chẳng nề bút cùn”?

Cập nhật: 11/09/2021

[VOV2] - Câu “Chữ tốt chẳng nề bút cùn” có nghĩa là gì? Vì sao lại nói “Mưa rừng cọ, gió rừng thông”? Câu “Nội yên tri phúc” có hàm ý gì?... TS Đỗ Anh Vũ sẽ giải thích cụ thể.

Từ khóa: "chữ tốt chẳng nề bút cùn”, “Mưa rừng cọ, gió rừng thông", “nội yên tri phúc”, “Quế hòe”, giậu đổ bìm leo, TS Đỗ Anh Vũ

Thể loại: Giáo dục
Nhập mã xác nhận

Nhập lại