Chuyện “tăng cơ, giảm mỡ” cho cá lăng lòng hồ thủy điện Sơn La (13/1/2022)

Cập nhật: 13/01/2022

Chuyện“tăng cơ, giảm mỡ” vốn tưởng chỉ dành cho người, nhưng lại là phương pháp được anh Phí Hải Vân ở huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La áp dụng trong việc nuôi cá lăng thương phẩm trên lòng hồ thủy điện Sơn La. Những lứa cá được tập luyện đã đem lại giá trị thương mại cao, góp phần nâng tầm thương hiệu cá sông Đà Quỳnh Nhai.

Từ khóa: #tăng cơ #giảm mỡ #hồ thủy điện Sơn La

Thể loại: Tin tức sự kiện

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập