Chuyển đổi số thay đổi xu hướng lao động việc làm (25/1/2023)

Cập nhật: 25/01/2023

Chuyển đổi số đã và đang thay đổi mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có lao động, việc làm. Chuyển đổi số tác động đến cơ cấu việc làm, đòi hỏi người lao động phải thay đổi phương thức làm việc nhằm có thể thích nghi và nắm bắt cơ hội mới trên thị trường; còn doanh nghiệp phải thay đổi cách vận hành truyền thống, xây dựng chiến lược đào tạo có tầm nhìn dài hạn - giúp người lao động đảm nhiệm tốt công việc hiện tại và cả những vị trí sẽ xuất hiện trong tương lai.

Từ khóa: #Chuyển đổi số #lao động việc làm

Thể loại: Thời sự

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập