Chuyển đổi số - Đẩy mạnh số hóa dữ liệu trong giao dịch hành chính công (18/02/2024)

Cập nhật: 18/02/2024

- Hệ thống dữ liệu đất đai - Thúc đẩy quá trình chuyển đổi số ở Hải Phòng.
- Số hóa dữ liệu - Khó khăn và kinh nghiệm thực hiện.
- Ngăn chặn Deepfake phục vụ mục đích xấu.

Từ khóa: # Chuyển đổi số # data.gov.vn # Deepfake

Thể loại: Khoa học - Công nghệ

Tác giả:

Nguồn tin: VOV1

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập