Chính phủ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho doanh nghiệp (30/03/2023)

Cập nhật: 30/03/2023

Thời gian qua, Chính phủ luôn đồng hành với những khó khăn của doanh nghiệp. Điều này đã được minh chứng bởi sự quan tâm của Chính phủ trong việc tập trung xây dựng cơ chế, chính sách; cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính, yêu cầu các cơ quan chức năng rà soát lại các thủ tục thanh tra, kiểm tra nhằm cắt giảm tối đa phiền hà cho doanh nghiệp... qua đó tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án phân cấp 699 thủ tục hành chính trên 100 lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của các Bộ, cơ quan nganh bộ; cả nước đã thành lập 11.700 bộ phận bộ phận một cửa các cấp để tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính trong đó có 56/63 địa phương tổ chức theo mô hình trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh; gần 4400/6502 thủ tục hành chính được tích hợp trên môi trường điện tử, người dân có thể thực hiện trực tuyến, đạt trên 67%.

Từ khóa: # Đơn giản hóa thủ tục hành chính# Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Thể loại: Nội chính

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập