Cần cơ chế, chính sách mới để tạo động lực phát triển đội ngũ doanh nhân

Cập nhật: 22/05/2024

- Hiện nay, cả nước có hơn 920 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động. Nếu tỉnh cả khu vực hợp tác xã và hộ kinh doanh, số lượng doanh nhân của nước ta lên đến hàng triệu người. Đội ngũ doanh nhân Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, khẳng định vị trí quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Một số doanh nghiệp phát triển lên tầm khu vực và thế giới, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
- Để đội ngũ doanh nhân Việt Nam tự tin, vững bước, chung lòng, chung sức xây dựng đất nước hùng cường, phát triển trong thời gian tới, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 41, ngày 10/10/2023. Nghị quyết thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước với công tác xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam lớn mạnh, đủ sức thực hiện sứ mệnh, nhiệm vụ góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Ngày 9/5/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 66 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết này. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Kim Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam về một số giải pháp để thực hiện hiệu quả chương trình hành động của Chính phủ trong tình hình hiện nay.

Từ khóa: # Doanh nhân Việt Nam # Ông Nguyễn Kim Hùng # Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Thể loại: Thời sự

Tác giả:

Nguồn tin: VOV1

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập