Cải cách thực chất các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh (16/03/2023)

Cập nhật: 6 ngày trước

Trong 2 năm (2021-2022), tổng số quy định đã được cắt giảm, đơn giản hóa là hơn 2.100. Các bộ, cơ quan đã thực thi 357 trong tổng số 1.152 phương án cắt giảm, đơn giản hóa đã được phê duyệt. Mới đây, trong Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu trước 30/9 năm nay, rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Từ khóa: #Cải cách #ĐKKD #TTHC

Thể loại: Nội chính

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập