Các nhà khoa học Việt Nam phát triển thành công phần mềm dịch ngôn ngữ hiếm khu vực Đông Nam Á (07/01/2024)

Cập nhật: 08/01/2024

Phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo - Cơ hội nào cho Việt Nam?
- Các nhà khoa học Việt Nam phát triển thành công phần mềm dịch ngôn ngữ hiếm khu vực Đông Nam Á.

Từ khóa:

Thể loại: Khoa học - Công nghệ

Tác giả:

Nguồn tin: VOV1

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập