Các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đã cơ bản hoàn thành phê duyệt vị trí việc làm, chuẩn bị cho cải cách tiền lương (22/5/2024)

Cập nhật: 22/05/2024

Từ ngày 1/7 tới đây, thực hiện cải cách chính sách tiền lương, lương sẽ được trả theo vị trí việc làm, chức vụ, chức danh của cán bộ lãnh đạo. Như vậy, để xây dựng được hệ thống thang, bảng lương mới, yêu cầu đầu tiên phải hoàn thành được vị trí việc làm. Vậy cho đến thời điểm này, các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đã hoàn thiện vị trí việc làm đến đâu, còn những khó khăn, vướng mắc gì không?

Từ khóa: #Các Bộ, ngành, địa phương #vị trí việc làm #cải cách tiền lương

Thể loại: Thời sự

Tác giả:

Nguồn tin: VOV1

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập